Szukaj na tym blogu

niedziela, 19 czerwca 2011

Magiczny kwadrat

Rozkład z książki A. Chrzanowskiej "Najlepsze rozkłady Tarota".

"Magiczny kwadrat
Ten, bardzo stary rozkład, można stosować zarówno do interpretacji ogólnej, kiedy klient nie umie lub nie chce określić problemu, bądź też tych problemów jest kilka, jak też i do analizy konkretnego problemu. Tradycyjnie na początku wybieramy sygnifikatora, wykonujemy czynności wstępne, a następnie prosimy o losowe wybranie dziewięciu kart, które układamy w następujący sposób:
                                                                  S
                                                    1            2            3
                                                    4            9            5
                                                    6            7            8

Znaczenie kart w tym układzie analizuje się w następujący sposób:
S – sygnifikator,
1 – indywidualność, osobowość i stan umysłu osoby pytającej,
2 – wpływy zewnętrzne, wydarzenia, których się nie spodziewamy,
3 – czynniki środowiskowe: rodzina, przyjaciele i znajomi pytającego,
4 – nadzieje i obawy pytającego, najważniejszy problem,
5 – możliwości: wybór, zmiana, wyzwanie itp.,
6 – aspiracje i przekonania pytającego,
7 – aspekty negatywne, czynniki ograniczające lub wrogie,
8 – aspekty pozytywne, czynniki konstruktywne lub sprzyjające,
9 – mocne strony, zdolności i umiejętności.

W interpretacji tego układu szczególnie ważna jest umiejętność odczytywania kart triadami, czyli rzędami po trzy. Zaczynamy od rzędów poziomych, gdzie pierwszy z nich przedstawia obraz ogólny i atmosferę wokół pytającego. Rząd środkowy wskaże przyczyny obecnej sytuacji oraz podejście do niej pytającego, natomiast rząd dolny opowie nam o przyszłym rozwoju wypadków. Teraz należy przejść do interpretacji rzędów pionowych. I tak karty 1., 4. i 6. informują o aspektach osobowości pytającego, karty 2., 9. i 7. mówią o sprawach, które należy rozważyć przed podjęciem decyzji, zaś 3., 5. i 8. wskażą możliwości i przewidywany wynik działań. Szczególne znaczenie w układzie ma karta 9., która wpływa modyfikująco na pozostałe karty.
Uwaga: w przypadku tego rozkładu możemy zastosować tylko Wielkie Arkana lub całą talię."

Tarot Hertselde Orde


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz